Infrastructură strategică – Sistem teledetecție laser

Infrastructură strategică – Sistem teledetecție laser

Sistem teledetecție laser – mobil: LR231-D300 model multi- wave length Raman Depolarization LIDAR este folosit pentru studiul stratului limită planetar şi al aerosolilor atmosferici. Oferă informații privind dinamica straturilor de aerosol din atmosferă și a stratului limită planetar precum și coeficienții optici de retroîmprăștiere și extincție ai aerosolului la mai multe lungimi de undă.

 

Caracteristici tehnice:

  • Sistemul respectă standardele ACTRIS CARS (https://www.actris.eu/topical-centre/cars) de facilitate națională de teledetecție aerosoli.
  • Canale elastice: 355nm, 532 nm, 1064 nm.
  • Canale RAMAN: 387 nm, 607 nm.
  • Canal depolarizare: 532 nm.

Regulament utilizare:

Având în vedere specificul măsurătorilor cu sistemul LIDAR, pentru care este necesară utilizarea unor ochelari speciali de protecție, acesta poate fi folosit sub supravegherea personalului autorizat, la cerere și ținând cont de condițiile meteorologice și programul măsurătorilor obligatorii din cadrul rețelei europene de sisteme LIDAR din care acesta face parte.

Se recomandă planificarea măsurătorilor cu 14 zile înainte, prin contactarea responsabilului de laborator, Lect. dr. ing. Nicolae Ajtai (email: nicolae.ajtai@ubbcluj.ro) sau a CS III dr. Horațiu Ștefănie (email: horatiu.stefanie@ubbcluj.ro).

Costul unui set de măsurători este gratuit, dar în cazul în care se dorește utilizarea intensivă, trebuie asigurate consumabilele necesare (lampă flash laser, filtru agent de răcire, etc).

Procesarea datelor se face conform protocolului rețelei europene de sisteme LIDAR EARLINET (https://www.earlinet.org/index.php?id=earlinet_homepage), folosind Single Calculus Chain (la cerere). Previzualizări ale măsurătorilor existente se pot vedea pe siteul:  https://quicklooks.earlinet.org .