Metoda ecologica, complexa de evaluare si biomonitorizare a calitatii Bazinului Hidrografic Somes (MONISOM)

Metoda ecologica, complexa de evaluare si biomonitorizare a calitatii Bazinului Hidrografic Somes (MONISOM)

Titlul proiectului

METODA ECOLOGICA, COMPLEXA DE EVALUARE SI BIOMONITORIZARE A CALITATII BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMES (MONISOM)

Programul de finantare

Program CEEX MENER

Obiective

MONISOM este o metoda neconventionala de investigare si control al poluarii mediului si se bazeaza pe rezultate obtinute prin: ►cercetarea comunitatilor de organisme cu rol cheie in ecologia raului Somes, si anume a microorganismelor (bacteriilor) din apa si bentos, algelor unicelulare, macrofitelor, organismelor din macrozoobentos si a pestilor; ►analiza concentratiei metalelor grele din penele puilor de barza si lastun de mal; ►analiza concentratiei de metale grele si cianuri in apa si sediment. Se propune utilizarea unei metode noi de analiza in situ  si anume de speciere a metalelor grele din apa, tehnica gradientilor de difuzie in filme subtiri (DGT). Rezultatele obtinute au fost integrate intr-un Sistem Geografic Informational (GIS) unitar, care permite: ●realizarea unei baze de date complete si complexe, ●efectuarea de analize si corelatii, ●harti continand: amplasarea exacta a surselor de poluare, rezultatele furnizate de studierea comunitatilor organismelor vii, a nivelului poluarii apei si sedimentelor in fiecare din sectiunile de lucru alese, a transferului in aval al acestora si a implicatiilor in poluarea transfrontiera.

Durata proiectului: 2005-2008

Parteneri

INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Institutul de Geografie al Academiei Romane Bucuresti, Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore Cluj-Napoca, Asociatia „Apathy Istvan” Cluj-Napoca

Rezultate

Studiul complex al raurilor Lapus, Somes si Tisa, cu accent asupra sectoarelor poluate cu cianuri si metale grele, a creat posibilitatea elaborarii si implementarii unui sistem de monitorizare a calitatii ecosistemului din perspectiva reabilitarii/conservarii. S-a efectuat o caracterizare a bazinului hidrografic Somes, a sistemelor ecologice si a dinamicii lor, in plan structural si functional, si o fundamentare stiintifica a conservarii biodiversitatii si a actiunilor necesare pentru reabilitarea si reconstructia bazinului deteriorat sub actiunea factorilor antropici. Diseminarea rezultatelor (comunicari stiintifice, articole, pagina web) a condus la constientizarea societatii civile si a autoritatilor locale privind situatia reala a bazinului Somes.