Monitorizarea ultrasensibil a poluantilor bazată pe sisteme tandem cu detectori neconventionali (MONUPOL)

Monitorizarea ultrasensibil a poluantilor bazată pe sisteme tandem cu detectori neconventionali (MONUPOL)

Titlul proiectului

MONITORIZAREA ULTRASENSIBILĂ A POLUANŢILOR BAZATĂ PE SISTEME TANDEM CU DETECTORI NECONVENŢIONALI ( MONUPOL )

Programul de finantare

Proiect CEEX-MENER: Cercetare de Excelenţă; Contract Nr. 615 / 2005

Obiective

Obiectivul general: Elaborarea de metode de analiză rapide, precise şi ultrasensibile, folosind detectori
specifici neconvenţionali în cuplaj cu cromatografia de gaze. Se au în vedere următoarele clase de poluanţi:
compuşi organici volatili (VOCs), compuşi organici persistenţi (POP), poluanţi gazoşi anorganici.
Problemele de rezolvat legate de obiectivul general: studii privind procesele fizice şi chimice care au
importanţă majoră asupra parametrilor funcţionali ai detectorilor; cercetarea, realizarea şi testarea cuplajelor
GC + detectori specifici neconvenţionali; efectuarea de măsurători pe grupe de substanţe toxice, pentru a
demonstra calitatea cuplajelor; elaborarea metodologiei de lucru şi implementarea metodelor; proiectarea şi
realizarea unui sistem informaţional integrat în vederea cuplării detectorilor la calculatorul de control central
al întregului sistem de monitorizare; proiectarea şi realizarea unor interfeţe de software aferent controlului
regimului de măsură şi interpretare a datelor.
Obiective măsurabile:
• Realizarea de detectori specifici neconvenţionali: detector electrolitic, detector termoconductometric
şi detector pe bază de mobilitate ionică.
• Realizarea sistemelor de cuplaj al acestor detectori cu sisteme gazcromatografice.
• Elaborarea de pachete software.
• Elaborarea metodelor de lucru cu tandemurile gazcromatograf – detectori neconvenţionali şi
stabilirea de proceduri..

Durata proiectului: 2005-2007

Parteneri

Coordonator proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj-Napoca; Director de proiect: Dr. Cornel CUNA
Partener proiect nr. 1: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Ramnicu-Valcea. Responsabil proiect: Dr. Mariana ILIESCU
Partener proiect nr. 2: INCDO-INOE 2000, Filiala de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca. Responsabil proiect: Dr. Eugen DARVASI
Partener proiect nr. 3: Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinta Mediului. Responsabil proiect: Dr. Victor BOCOS-BINTINTAN .

Rezultate

AS-au elaborat şi descris metodele şi procedurile de analiză pentru cei trei detectori neconvenţionali.
• S-a elaborat un program de prelevare şi preparare a probelor pentru analiză şi a unui calendar de
prelevare a probelor pentru etapa următoare.
• S-a realizat un studiu privind metodele de prelevare şi preparare a probelor pentru analiza cu cele trei
tipuri de detectori cuplaţi cu gaz-cromatograf.
• S-a organizat un seminar-atelier de lucru, cu participarea partenerilor şi a altor invitaţi, în 2008.
• S-a realizat un CD cu rezultatele cercetării până la ora actuală, care a fost distribuit celor interesaţi.
• Au fost testate cele trei tandemuri cromatograf de gaze – detectori neconvenţionali.
• Au fost făcute optimizări ale parametrilor fiecărui detector în parte.
• S-au elaborat procedurile de lucru finale pentru metodele de analiză folosind tandemuri cu detectori
neconvenţionali.
• S-au efectuat analize de probe prelevate de pe teren cu cele trei tandemuri.
• S-a completat pagina web a proiectului.

Website proiect

http://www.itim-cj.ro/PNCDI/CUNA/monupol.html