Premiile Excellenția 2022!

Premiile Excellenția 2022!

Ediția  IX-a a Premiilor Excellenția 2022

 

Calendarul Premiilor Excellentia

→ 9-16 (ora 18:00) mai – perioada de nominalizări

→ 18-23 mai – depunerea dosarelor de către candidați

→ 18-27 mai – desfășurarea voturilor

→ 24-27 mai – evaluarea dosarelor de către comisii

 

Selectarea câștigătorilor Premiilor Excellentia se va realiza în 3 etape

  • Nominalizaea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice universitare

Timp de 8 zile, toți studenții (licență, masterat, doctorat) comunității Universității Babeș-Bolyai pot trimite nominalizări pentru fiecare categorie, completând formularul disponibil pe site-ul oficial CSUBB. Fiecare persoană va putea nominaliza maximum 2 persoane pentru fiecare categorie Excellentia (i.e. maximum 2 studenți, maximum 2 studenți doctoranzi, maximum 2 cadre universitare didactice) din facultatea în cadrul căreia este înmatriculată.

  • Procedura de vot

Pentru fiecare facultate, toate persoanele nominalizate vor putea fi votate de către membrii comunității academice. Votul va fi organizat electronic, pe site-ul oficial CSUBB.

  • Jurizarea studenților și a cadrelor universitare 

Comisia de Evaluare de la nivelul fiecărei facultăți va evalua dosarul de activitate al fiecărei persoane nominalizate. Punctajul maxim acordat de comisie este de 100 de puncta.

Pentru mai multe detalii despre depunerea nominalizărilor și desfășurarea voturilor, vă invităm să consultați Regulamentul Premiilor Excellentia!

https://csubb.stud.ubbcluj.ro/premiile-excellentia/