Romania Secondary Education Project (ROSE) – Fii deștept, rămâi student (ՓSTUD)

Romania Secondary Education Project (ROSE) – Fii deștept, rămâi student (ՓSTUD)

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului derulează cel de la doilea an al proiectului:

Romania Secondary Education Project (ROSE) – (Schema de granturi necompetitive)  Fii deștept, rămâi student (ՓSTUD), 7/SGU/NC/Runda II,

care se adresează studenților de anul I, nivel licență, toate specializările. Proiectul a fost gândit în ideea reducerii abandonului universitar, și pentru a veni în ajutorul studenților de a trece mai ușor peste această perioadă de tranziție. Proiectul prevede diferite activități în acest sens, și anume: consiliere profesională, cursuri de formare, tutorat la disciplinele fizică, chimie, biologie, ateliere de lucru, vizită de studiu. Fii deștept, rămâi student, făcând parte din grupul țintă al proiectului!

Ce este proiectul ROSE?

 • Prin proiectul propus se dorește scăderea abandonului școlar după terminarea primului an de studiu și motivarea studenților de a-și continua și finaliza studiile universitare
 • Prin acest proiect se dorește dezvoltarea personală și a competențelor socio-emoționale ale studenților pentru a-i ajuta în tranziția de la viața liceală la cea universitară, la adaptarea la specificul învățământului superior și la ritmul de predare-învățare și de gestionare a volumului de informații.

Grupul țintă

Activitățile prevăzute vor viza studenții din anul I, care îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții:

 • Au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7
 • Aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi: provin din familii cu venituri mici, provin din mediul rural, sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice, sunt orfani de unul sau de ambii părinți, provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare, sunt de etnie romă.
 • În plus, pe baza unei analize a factorilor care duc la abandon în primul an de studii universitare la nivelul facutății, s-a stabilit ca și criteriu suplimentar în ceea ce privește studenții aflați în situație de risc, care vor fi incluși în grupul țintă, media multianuală mai mică de nota 8 la una dintre disciplinile: fizică, chimie, biologie, geografie sau alte materii considerate relevante pentru promovarea anului I de studii la nivelul facultății.

Activități

Pentru atingerea obiectivelor prezentate mai sus, în cadrul sub-proiectului se vor desfășura următoarele activități:

 1. Cursuri de formare și de creștere a abilităților de învățare la studenți;
 2. Tutoriat la disciplinele unde rata de promovabilitatea este scăzută: biologie / fizică / chimie;
 3. Ateliere de lucru: treasure hunt, concurs foto – mediu curat versus mediu poluat, picnic ecologic, educație ecologică;
 4. Vizită de studiu;
 5. Consiliere profesională și orientare în carieră.

Ce trebuie să faci să te înscrii în proiect?

Să depui un dosar care cuprinde:

 • Formular de înscriere  completat (poți descărca de pe site-ul facultății sau poți primi de la echipa de coordonare-sala A.1.12 sau A.1.15)
 • Adeverință de la secretariat  cu media de admitere
 • Copie după cartea de identitate.

Calendar

 • 8-26 NOIEMBRIE– SELECȚIA STUDENȚILOR
 • 26 NOIEMBRIE— AFIȘAREA LISTELOR
 • 29 NOIEMBRIE — DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
 • 30 NOIEMBRIE — AFIȘARE LISTE FINALE