Burse semestru I, an universitar 2021-2022

Burse semestru I, an universitar 2021-2022

BURSE STUDENȚI , SEMESTRUL I , AN UNIVERSITAR 2021-2022

REZULTATE BURSE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSE

Studenții beneficiari de burse care NU au depus până în acest moment un extras de cont/cont IBAN LA SERVICIUL SOCIAL să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa: social@ubbcluj.ro.
Pe extrasul de cont să menționeze facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), în ce an de studiu sunt, să verifice să fie trecut și CNP-ul si să mentioneze daca si-au schimbat numele (unde e cazul).
Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.

 

Rezoluții contestații burse

 

FONDUL BURSE SEMESTRUL I,  AN UNIVERSITAR 2021-2022

Calendarul de acordare a burselor in cadrul UBB, semestrul I, an universitar 2021-2022

Dispoziție privind procesul de acordare a burselor în semestul I an universitar 2021-2022

Model cerere pentru acordarea burselor sociale

Declarație

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat

Decizia nr.544 din 12.10.2021 privind mediile minime de la care se pot acorda burse in semestrul I, an universitar 2021-2022

Salariul minim brut pe țară

Cerere de bursă