Burse speciale  privind  activitatea științifică

Burse speciale privind activitatea științifică

  Bursele speciale  privind  activitatea științifică ,  an universitar 2021-2022

 

Rezultate burse de cercetare pentru activitatea științifică

 

Calendarul competiției

1. Depunerea dosarelor: 5– 24 octombrie 2021;

Dosarele se vor depune prin intermediul aplicatiei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/

2. Susținerea rapoartelor de cercetare va avea loc in data de 26 octombrie 2021, ora 12.00 , sala A1.6.

3. Afișarea rezultatelor: 26 octombrie 2021;

4. Depunerea contestațiilor: 27-29 octombrie 2021, ora 12, 00.Constestațiile se depun electronic la adresa:  enviro@ubbcluj.ro.

5. Afișarea rezultatelor finale 2 noiembrie 2021.

 

Studenții candidați, care din motive obiective nu pot fi prezenți fizic la susținerea rapoartelor de cercercetare, le vor putea susține on-line, accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/9498922885?pwd=SFMvT2F2VDZRYklyRklJWHpDN29odz09

Cei care doresc să susțină prezentarea rapoartelor în varianta  on –line sunt rugați să informeze comisia de evaluare.

Componența Comisiei :

  • Prof. dr. Călin Baciu, e-mail: calin.baciu@ubbcluj.ro
  • Conf. dr. habil. Delia Gligor, e-mail: delia.gligor@ubbcluj.ro
  • Conf. dr. habil. Simion Beldean-Galea, e-mail: simion.beldean@ubbcluj.ro

 

CERERE DE ACORDARE A BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

APPLICATION FORM FOR A SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY

SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY (SSSA) FOR THE 2021-2022 ACADEMIC YEAR

CRITERII DE EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ (EXCELENȚĂ)

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

HOTĂRÂREA NR. 8320/22.06.2020 PRIVIND REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE SI ORGANIZARE AL INSTITUTULUI STAR UBB-organizare-al-Institutului-STAR-UBB-1