Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Laborator de Toxicologie Industrială și Igiena Colectivităților – LATINIC

Continuând tradiția excelenței în cercetarea științifică și predare care a făcut-o prima instituție de învățământ superior din România, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vine în sprijinul companiei dumneavoastră cu o serie de servicii menite să sporească sănătatea și securitatea la locul de muncă și implicit a productivității angajaților. 

Laboratorul deține Certificatul de Abilitare nr. 183/21.08.2018 emis de Ministerul Sănătății

 

Responsabil laborator

 Conf.Dr. Simion BELDEAN GALEA

Colectiv de lucru

Conf.dr. Simion BELDEAN GALEA – expert in toxicologie industriala

Conf.dr.Victor BOCOS-BINTINTAN – chimist

Lect.dr. Mircea ANTON – fizician

Dr.ing. Mircea MOLDOVAN – fizician

Dr. Carmen ROBA – chimist

Dr.Ildiko MARTONOS – chimist

Gyongyi JAKAB – laborant

Vlad PANESCU – laborant

Activități

  • Evaluare a expunerii profesionale la diverse noxe prin determinări de: Pulberi, gaze de sudură și de ardere, solvenți organici, zgomot, microclimat, formaldehidă, metale grele, biomarkeri ai expunerii
  • Consultanță de specialitate în domeniul toxicologiei industriale
  • Expertizări ale locurilor de muncă și stabilirea listei de noxe al laboratorului

Locație

Str. Fântânele nr. 30, Cluj-Napoca, 400294, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Contact

Conf.dr.:Simion BELDEAN GALEA

Tel.: 0744 850991

E-mail: latinic.enviro@ubbcluj.ro