Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Laborator încercări apă şi sedimente (LIAS)

Colectiv

Responsabil laborator

CS II dr. Carmen ROBA

Membri

Prof. dr.ing. Cristina ROȘU

CS III dr. Ildiko MARTANASI

tehn. Gyongyi JAKAB

Activități

 • Determinarea metalelor prin spectrometrie de absorbţie atomică (probe de apă, aer, sol, sedimente).
 • Determinări prin metode electrochimice (probe de apă)
 • Determinări prin metode gravimetrice (probe de apă)
 • Determinări prin metode gravimetrice (probe de apă)
 • Determinări prin spectrometrie de absorbţie moleculară ( apă, aer, sol)
 • Determinări instrumentale (probe de apă)

Dotări

Spectrometru AAS Zenith 700

 • Determinarea metalelor prin tehnici de absorbție atomică (probe de apă, sedimente, aer și sol)
 • Tehnici de atomizare folsite:  Flacără Acetilenă-Aer si  Cuptor de grafit
 • Probele analizate sunt condiționate prin mineralizare și trecute în soluții

Sistem de digestie cu microunde pentru mineralizarea probelor Berghof Speed wave 

 • Condiționarea probelor de apă aer sol prin digestie cu microunde

Ion Cromatograf Dionex

 • Analize ion cromatografice pe probe aflate în soluție apoasă

 Aparat TOC –

 • Determinarea conținutului de carbon total  și a conținutului de azot total din probe de apă

Spectrometru UV-VIS

 • Determinări prin spectroscopie de absorbție moleculară din probe prelucrate de apă, aer, sol

Multiparametru pH/cond

 • Determinări operative în teren pe probe de apă parametri determinați :conductivitate, pH

Titrator 

 • Titrări de precizie pe probe de apă

Colaboratori

Laboratorul oferă suport în cadrul proiectelor facultății precum si la realizarea lucrărilor de doctorat, masterat și licență.

Locația 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului , Corpul A, parter

Contact

CS II dr. Carmen ROBA

email: carmen.roba@ubbcluj.ro