Informare începere semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022

Informare începere semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022

Informare începere semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022

Având în vedere Ordinul comun cu nr. 5196/2021 și nr. 1756/2021 al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății și luând în considerare
Hotărârea cu nr 102 /14. 09.2021 a Senatului Universității Babeș –Bolyai, Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității Babeș –Bolyai și decizia Consiliului facultății din data de 01. 02. 2022,
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, va începe semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, cu participarea fizică a tuturor studenților la toate activitățile didactice, conform orarului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție pentru toate orele de curs și seminar.
Facultatea va analiza în mod constant evoluția epidemiologică și în funcție de aceasta și de viitoarele reglementări naționale și interne ale UBB, scenariul va putea fi modificat pe parcursul semestrului.
Pentru orice alte detalii vă rugăm să sunați la numărul de telefon:0264-307030.