Liste burse semestru II, an universitar 2020-2021

Liste burse semestru II, an universitar 2020-2021

Burse semestru II, an universitar 2020-2021

În atenția studenților beneficiari de burse:

  • Studentii beneficiari de burse, care NU AU DEPUS/TRIMIS NICIODATA contul IBAN la Serviciul Social, să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa: social@ubbcluj.ro.
  • Pe extrasul de cont să menționeze facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), în ce an de studiu sunt, să verifice să fie trecut și CNP-ul si să mentioneze daca si-au schimbat numele (unde e cazul).
  • Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă. Băncile cu care UBB-ul are convenție sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC, OTP si Unicredit.
  • Toți studenții care depun dosare de bursă socială/medicală pe platforma (burse.inscriere.ubbcluj.ro) sunt rugați să aducă documentele doveditoare si în original la Secretariatul facultătii pâna cel mai târziu la data de 30 martie 2021
  • Documentele pot fi aduse personal sau trimise prin poștă la adresa: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului – Secretariat

Decizia nr.183 din 16.03.2021 privinid media minimă de acordare a burselor în semestrul II, an universitar 2020-2021

Distribuţie fond burse semestrul II, an universitar 2020-2021

LISTELE  CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSE