Optimizarea relaţiei mediu-agricultură-dezvoltare durabilă, prin sistemul de management integrat pentru combaterea afidelor şi cicadelor dăunătoare -vectori ai îngălbenirii grâului, în Transilvania

Optimizarea relaţiei mediu-agricultură-dezvoltare durabilă, prin sistemul de management integrat pentru combaterea afidelor şi cicadelor dăunătoare -vectori ai îngălbenirii grâului, în Transilvania

Titlul proiectului

OPTIMIZAREA RELAŢIEI MEDIU-AGRICULTURĂ-DEZVOLTARE DURABILĂ, PRIN SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU COMBATEREA AFIDELOR ŞI CICADELOR DĂUNĂTOARE -VECTORI AI ÎNGĂLBENIRII GRÂULUI, ÎN TRANSILVANIA

Programul de finantare

Proiect naţional de cercetare: 1448 CNCSIS/2007-2008, Tip A / UBB Cluj. Valoarea dotărilor de capital: 82 000 lei; obiecte de inventar: 21 600 lei

Obiective

In laboratorul „Agroecologie şi dezvoltare durabilă” se asigură efectuarea cercetăriilor asupra factorilor agroecologici implicaţi în dinamica populaţiilor dăunătorilor din culturi şi a sistemului de control integrat al acestora, în scopul dezvoltării agricole durabile, protecţiei mediului, limitării poluării etc. Se urmăreşte promovarea biotehnologiilor de combatere biologică, conservarea biodiversităţii, agricultura ecologică, agricultura conservativă, sistemul de agricultură cu perdele forestiere în condiţiile legate de schimbările agrotehnologice şi climatice. Asigură disciplina: Combaterea integrată a dăunătorilor.
In „Laboratorul de investigaţii a bio şi eco-tehnologiilor” pentru limitarea poluării, bioremediere, reconstrucţie ecologică se asigură efectuarea cercetărilor: în cadrul proiectului Tehnologie inovativă de remediere a solurilor contaminate prin activităţile specifice industriei metalurgice (RESOLMET): Utilizarea plantelor şi microorganismelor la extracţia biologică a metalelor grele; pentru Cercul ştiinţific studenţesc, secţia BIOTEHNOLOGII, pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat în domeniul biodiversităţii, bioremedierii, reconstrucţiei ecologice etc.

Durata proiectului:2007-2008, cu continuitate de derulare si in prezent

Parteneri

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa Mediului – Coordonator proiect
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltarea Agricolă Turda – Partener proiect

Rezultate

In cadrul Proiectului CNCSIS 1448, cercetările derulate au demonstrat importanţa practicării sistemului de combatere integrată a dăunătorilor, importanţa sistemului  de agricultură cu perdele forestiere de protecţie, care reprezintă tehnologii de eficienţă biologică, ecologică şi economică, recomandate pentru combaterea dăunătorilor şi pentru dezvoltarea agricolă durabilă. S-au realizat: dotarea laboratorului, finalizarea obiectivelor, publicarea rezultatelor în două volume de carte (Malschi, 2007, 2008, la Ed.Argonaut, Cluj), două manuale online (Malschi, 2009, la Ed. Bioflux, Cluj), o lucrare ISI, alte lucrări.
Dotarea laboratorului a fost utilizată şi pentru cercetările proiectului: Tehnologie inovativă de remediere a solurilor contaminate prin activităţile specifice industriei metalurgice./Contractor Univ.Tehnică Cluj-Napoca. Partener 1-Facultatea de Ştiinţa Mediului, Univ.Babeş-Bolyai, 2009-2011, finanţat de Centrul Naţional de Management Programe. Programul 4-Parteneriate în domeniile prioritare/ în tematica: Tratarea biologică a solurilor contaminate cu metale grele utilizând plante şi microorganisme Rezultatele includ cercetări privind: Bioindicatori de poluare a solurilor şi apelor cu metale grele. Biomonitorizarea, teste de ecotoxicitate şi bioremediere cu Lolium perene, Lemna minor etc. Bioremedierea cu ajutorul comunităţilor microbiene. Biotehnologiile de remediere a substratelor poluate cu metale grele: îndepărtarea metalelor grele din ape poluate şi levigate ale solurilor cu cianobacterii; bioremedierea prin zone umede construite pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri cu metale grele.
Laboratorul asigură condiţiile pentru cercetare la nivel de licenţă, masterat, burse de performanţă din domeniul reconstrucţiei ecologice, bioremedierii, depoluării biologice. (Titluri: Investigaţii asupra mediului biotic şi biomonitorizării în perimetrul minier Roşia Montană, Evaluarea impactului haldelor de steril de la mina Lupeni (Valea Jiului) asupra mediului. Bioremedierea terenurilor şi apelor din platforma de deşeuri a Combinatului chimic Târnăveni. Studiul tehnologiilor actuale de bioremediere a haldelor de steril din zona minieră Baia-Mare. Studiul comparativ al tehnologiilor de bioremediere a iazurilor de decantare la exploataţia minieră Rodna, jud. Bistriţa–Năsăud. Impactul ambiental şi reconstrucţia ecologică a haldelor de steril în zona miniera Baia-Borşa, Jud.Maramureş.
În cadrul Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, laboratorul derulează direcţii noi de cercetare: Agroecosisteme-riscuri naturale şi tehnologice, incluzând Agroecologie-mediu-dezvoltare durabilă, Tehnologii de combatere integrată a dăunătorilor, continuarea cercetărilor la Proiectul CNCSIS 1448/2007-8, în domeniul-Agricultură şi mediu;
Biotehnologii şi ecotehnologii pentru reconstrucţia mediului / reconstrucţie ecologică-bioremedierea terenurilor degradate şi poluate de activităţi antropice în industrie, agricultură, silvicultură etc., continuând Proiectul RESOLMET/2009-11, în domeniul Protecţia şi reconstrucţia mediului.

PREMII SI DISTICŢII

  • Malschi Dana , 2007. Premiul “Consatantin Sandu Aldea” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti»2007 / nr. 63 din 12 decembrie 2008, premiu individual pentru lucrare: Malschi Dana, 2007. Mediu-agricultură-dezvoltare durabilă şi managementul integrat al dăunătorilor agroecosistemelor cerealiere.
    Ed.Argonaut, 2007. Cluj-Napoca.
  • Malschi Dana, 2010. Titlul: Membru asociat al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” (2010-2014), Adunarea Generala a A.S.A.S., 19 mai 2010, Diploma nr. 1338/25.05.2010