Reducerea vulnerabilitatii si combaterea consecintelor dezastrelor naturale si tehnologice, in sprijinul comunitatilor locale (DENATEH)

Reducerea vulnerabilitatii si combaterea consecintelor dezastrelor naturale si tehnologice, in sprijinul comunitatilor locale (DENATEH)

Titlul proiectului:

REDUCEREA VULNERABILITATII SI COMBATEREA CONSECINTELOR DEZASTRELOR NATURALE SI TEHNOLOGICE, IN SPRIJINUL COMUNITATILOR LOCALE (DENATEH)

Programul de finantare

Programul Cercetare de Excelenta – CEEX
Unitatea contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Obiective

APELL-RO, prima componenta a proiectului DENATEH, a fost focalizat pe managementul si diminuarea riscurilor si hazardurilor naturale si tehnologice. Abordarea integrata a masurilor prevazute de catre directiile prioritare ale programului APELL contribuie la reducerea efectelor in lant generate de manifestarea oricarui tip de risc ce poate afecta securitatea mediului. Scopul declarat al acestui program a fost de a introduce conceptul APELL in Romania si a forma baza specifica fiecarei directii de actiune, astfel incat problemele de mediu sa fie controlate si diminuate cu o eficacitate sporita. Activitatile proiectului sustin accentuarea rolului comunitatilor locale si a tuturor partilor interesate pe plan local in interventia de urgenta, sprijinind astfel una dintre cele mai importante responsabilitati nationale – reducerea riscurilor dezastrelor naturale si a accidentelor industriale majore.

GISAR, a doua componenta a proiectului DENATEH, si-a propus asigurarea unui echilibru intre cercetarea fundamentala si cea aplicativa, prin intermediul tehnologiilor software utilizate in prelucrarea datelor. Pentru a veni in sprijinul comunitatilor locale, GISAR propune urmatoarele: ►identificarea si analiza principalelor riscuri la care este expusa populatia in cadrul intravilanului; ►determinarea principalelor zone de risc; ►realizarea unor „Harti ale zonelor de risc” care vor putea fi utilizate ca instrument de planificare in cadrul politicilor de planning urban; ►realizarea corelatiilor intre distributia actuala a zonelor functionale ale localitatilor si distributia spatiala a zonelor de risc pentru evidentierea situatiei existente la ora actuala; ►modalitati de integrare a rezultatelor obtinute in politicile de planning urban.

Durata proiectului: 2006-2008

Parteneri

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Institutul de Geografie al Academiei Romane Bucuresti, Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucuresti

Rezultate

Obiectivele au fost realizate prin intermediul activitatilor de cercetare si transfer tehnologic in consortiul compus din institutii de invatamant superior, institute de cercetare-dezvoltare, autoritati guvernamentale si operatori industriali. <

Derularea proiectului DENATEH a dus atat la dezvoltarea capacitatii nationale de realizare a unor sisteme eficiente de management al situatiilor de criza si al interventiilor in cazul dezastrelor, cat si la consolidarea unei pozitii competitive a stiintei romanesti pe plan international. Existenta unor sisteme viabile pentru asigurarea unui management eficient al situatiilor de criza si al interventiilor in cazul dezastrelor este o problema majora pentru multe comunitati locale din Romania. In conditiile actuale, mentionam ca beneficiari si utilizatori: ■Ministerul Mediului (MM) si Agentia Nationala de Protectia Mediului (ANPM); ■Ministerul Administratiei si Internelor (MAI); ■Garda Nationala de Mediu (GNM); ■Societatea Nationala de Cruce Rosie (SNCR); ■autoritati locale; ■comunitati locale. Deoarece este vorba despre implementarea unui program international patronat de catre UNEP, aceasta organizatie si-a exprimat sprijinul pentru echipa APELL-RO pentru implementarea programului APELL.

Website proiect:
http://centre.ubbcluj.ro/ccmd/Apell/index.html