Legislatie de mediu, ingineria sigurantei si managementul dezastrelor – managementul sigurantei mediului (ELSEDIMA)

Legislatie de mediu, ingineria sigurantei si managementul dezastrelor – managementul sigurantei mediului (ELSEDIMA)

Titlul proiectului:

LEGISLATIE DE MEDIU, INGINERIA SIGURANTEI SI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR – MANAGEMENTUL SIGURANTEI MEDIULUI (ELSEDIMA)

Programul de finantare:

Programul Cercetare de Excelenta – CEEX
Unitatea contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Obiective

In cadrul acestui proiect au fost derulate activitati de promovare a cercetarii romanesti din domeniul managementului de mediu, astfel: ►organizarea unei conferinte internationale in domeniul managementului securitatii mediului in scopul evaluarii situatiei actuale; ►organizarea unui seminar  privind necesitatea implementarii programului APELL in Romania; ►organizarea unei scoli de vara in managementul securitatii mediului; ►organizarea unor vizite de lucru ale unor personalitati stiintifice de mare valoare din Europa; ►schimb de rezultate si experienta din domeniu, prin organizarea scolii de vara; ►organizarea unei sesiuni de pregatire a propunerilor de proiecte pentru programe europene. Proiectul vizeaza un domeniu de interes si totodata reprezinta un domeniu in care exista o traditie in cercetare; in acest sens au fost invitate personalitati stiintifice recunoscute din strainatate, ceea ce a contribuit la cresterea vizibilitatii internationale si la punerea in valoare a potentialului autohton.

Conferinta internationala a fost primul pas in cresterea capacitatii si a gradului de integrare a institutiilor in programe si proiecte de cercetare comune cu institutii similare la nivel european si international. In acest context se incadreaza si programele satelit din cadrul conferintei, organizarea unor mese rotunde pe domeniile prioritare in cercetarea europeana. Cresterea vizibilitatii internationale se bazeaza, in primul rand, pe crearea unei posibilitati de cunoastere internationala a rezultatelor romanesti in acest sens. Cadrul propus permite realizarea si dezvoltarea unor colaborari intre cercetatori din diferite tari, diferite centre, ceea ce permite implementarea sistemelor de management de mediu si s-a concretizat prin publicatii comune in reviste recunoscute international.

Tematica proiectului ELSEDIMA asigura insusirea cunostintelor necesare pentru abordarea problemelor protectiei mediului si progresului economic in contextul dezvoltarii durabile. Proiectul ELSEDIMA isi propune, prin integrarea si exploatarea potentialului de cercetare sa se ridice la standarde internationale in scopul imbunatatirii securitatii si protectiei mediului. Astfel, vor fi tratate subiecte de interes care vizeaza: ►protectia mediului (evaluarea impactului, auditul de mediu, legislatie de mediu, estimarea si managementul riscului) ►Managementul integrat al mediului si implementarea sistemelor de management de mediu si a sistemelor de management integrat avand in vedere protectia mediului, calitatea produselor si securitatea exploatarii instalatiilor si sanatatea omului.

Durata proiectului: 2006-2007

Parteneri

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (CO); Asociatia CRAIM Cluj-Napoca; Centrul de transfer tehnologic, ICIA-CENTI Cluj-Napoca

Rezultate:

Managementul calitatii si securitatii mediului reprezinta un domeniu de interes in cercetare, vizand in special urmatoarele: ►Organizarea unui seminar cu tema „Necesitatea si importanta introducerii programului APELL in Romania” ►Organizarea unei scoli de vara cu tema „Pregatirea viitorilor experti in managementul sigurantei mediului” ►Organizarea conferintei internationale cu tema „Legislatie de mediu, ingineria sigurantei si managementul dezastrelor – managementul sigurantei mediului”.