Investigarea riscului cianurii in lesierea aurului asupra sanatatii si a mediului in Asia Centrala si Europa Centrala (IRCYL)

Investigarea riscului cianurii in lesierea aurului asupra sanatatii si a mediului in Asia Centrala si Europa Centrala (IRCYL)

Titlul proiectului

INVESTIGAREA RISCULUI CIANURII IN LESIEREA AURULUI ASUPRA SANATATII SI A MEDIULUI IN ASIA CENTRALA SI EUROPA CENTRALA (IRCYL)

Programul de finantare

Programul Cadru 5 al Comisiei Europene (FP5)

Obiective:

Resursele de aur reprezinta un potential economic semnificativ in Asia Centrala si Europa Centrala. Lesierea prin cianura, introdusa de companii vestice, poate fi considerata un hazard important pentru mediul inconjurator si sanatatea umana in conditiile unei infrastructuri regionale insuficiente. In 1998, o deversare accidentala de cianuri in Kyrgyzstan a constituit o amenintare severa la adresa mediului si a sanatatii. In ianuarie 2000, o deversare de aproximativ 100 t de cianura in iazul de decantare cu o capacitate 100,000 m3 al minei Aurul de langa Baia Mare, Romania, a produs un dezastru de mediu cu efecte transfrontiera in Europa. Pentru reducerea probabilitatii de producere a dezastrelor de acest tip si pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor si urgentelor de mediu, obiectivele IRCYL constau in investigarea impactului incidentelor din Kyrgyzstan si Romania asupra mediului inconjurator si asupra sanatatii umane, utilizand studii epidemiologice care includ expunerea si evaluarea riscului, dezvoltarea expertizei in domeniul medicinei in cazul producerii dezastrelor, inclusiv elaborarea unui plan de management al dezastrelor legate de cianura si implementarea unui forum pentru comunicarea riscului legat de tehnologia de lesiere a cianurii intrei toti cei implicati, bazat pe o revizuire completa a alternativelor tehnologice si a analizelor cost-beneficiu. Consortiul IRCYL, care cuprinde oameni de stiinta din mai multe domenii, precum si consultanti din industrie, a fost in masura sa atinga aceste obiective.

Durata proiectului: 2001-2004

Parteneri

Institutul de Medicina pentru Igiena Mediului (Duesseldorf, Germania), IC Consultans Ltd. – IKON (UK), InfoMine (Rusia), Institutul de Oncologie si Radiologie din Kyrgyzstan, Centrul Stiintific de Hematologie din Kyrgyzstan, Institutul de Studii Regionale (Kyrgyzstan), Centrul de Metode fizico-chimice de analiza din Almaty (Kazakhstan), Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca (Romania), Institutul de Igiena Publica Cluj (Romania), Universitatea de Nord din Baia Mare (Romania), Institutul de Cercetare si Instrumentatie Analitica – ICIA Cluj-Napoca (Romania), Consortiul Companiilor Miniere si de Cercetare, Deva (Romania), Remin S.A. Baia Mare (Romania).

Rezultate

IRCYL a abordat trei obiective in ambele regiuni studiate, pentru:
– investigarea efectelor unei deversari accidentale de cianura asupra sanatatii, la compania Kumtor, in Republica Kargaza, pe 20 mai 1998 si la mina Aurul, in Romania, pe 30/31 ianuarie 2000
– analizarea raspunsului la accident din perspectiva medicala si crearea de recomandari pentru un raspuns eficient in cazul altor accidente in care este implicata cianura
– sprijinirea unei discutii legate de tehnologia de lesiere a cianurii, precautiile tehnice si despre alternativele tehnologice intre cei implicati si un obiectiv nou si specific
– evaluarea impactului transfrontiera a deversarii de la Baia Mare in ceea ce priveste mediul inconjurator, economia si legislatia in Europa Centrala.