Cazare în căminele studențești

Cazare în căminele studențești

CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚESTI

 

TABELUL FINAL CU LOCURILE DE CAZARE NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTER

CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

În atenția studenților care se regăsesc pe listele de cazare

În vederea cazării în căminele studențești aparținând Universității Babeș Bolyai, în anul universitar 2021-2022, în baza Hotărârii Senatului 102/14.09.2021, atât studenții care se regăsesc pe listele inițiale de cazare cât și studenții care sunt pe listele de așteptare au obligația de a transmite către Comisia de cazare  până cel mai târziu luni 20 septembrie 2021, ora 10,00, următoarele documente:

  • certificatul de vaccinare sau documente echivalente din țările de origine pentru cetățeni din afara UE și SEE;
  • documentul care atestă trecerea prin boală a studentului care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;
  • document medical emis de medicul specialist în care să fie specificată contraindicația vaccinări cu serul împotriva SARS-CoV-2.

Documentele solicitate mai sus se trimit la următoarele adrese:

dsimonamorariu@yahoo.com

simona.morariu@stud.ubbcluj.ro

Netrimiterea documentelor solicitate până la data menționată implică automat excluderea de pe lista de cazare a studentului.

ATENȚIE!!!  TOȚI studenții au obligația de a trimite documentele solicitate

Dispoziții operaționale pentru cazarea în căminele studențești în condiții epidemiologice pentru anul universitar 2021-2022

Formularul cererii de cazare

Regulamentul de cazare.

REGULAMENT – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI – aprobat prin Hotărârea Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 10218/10.06.2019 – completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr.8322/22.06.2020 –