Programare examene resntanțe sesiunea februarie 2021

Programare examene resntanțe sesiunea februarie 2021

În atenția studenților restanțieri, 

Studenții care au restanțe din anii anteriori, semestrul I, și doresc să se prezinte la examene sunt rugați să trimită cererea si chitanța, electronic, cu 48 de ore înainte de prezentarea la examen pentru verificare și întocmirea cataloagelor.

Adresa la care se trimit este: secretariat.enviro@ubbcluj.ro

Cererea pentru examen o găsiți pe site-ul facultății :  http://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/03/cerere-audienta.pdf 

Informații privind contul ,  modul de calcul, le găsiți pe site-ul facultății:  http://enviro.ubbcluj.ro/taxe-de-scolarizare/

Tarif unitar pe credit = 41,67 lei 

Plata se face pe platforma Academic Info.