În atenția studenților din anii terminali: depunerea cererilor de prelungire a studiilor și a cererilor de reînmatriculare | Deadline: 14.09.2022

În atenția studenților din anii terminali: depunerea cererilor de prelungire a studiilor și a cererilor de reînmatriculare | Deadline: 14.09.2022

Prelungirea a studiilor

  • Studenții din an terminal care nu și- au încheiat situația școlară în anul universitar 2021-2022 (adică nu au note la toate disciplinele din contractul de studii până la sfârșitul sesiunii de lichidare de credite din iunie 2022) și nu sunt în situația de exmatriculare, trebuie să depună la Secretariatul facultății o cerere de prelungire a studiilor până cel târziu la data de 14 septembrie 2022.  
  • În cazul în care nu se depune cererea de prelungire a studiilor, până la data mai sus menționată, studenții vor fi exmatriculați. 

Reînmatriculare

  • Studenții care sunt în situația de exmatriculare (adică au sub 30 de credite/ an universitar  2021-2022) și doresc să continue studiile trebuie să depună la Secretariatul facultății o cerere de reînmatriculare, până cel târziu la data de 14 septembrie 2022. 

 

Cererile se depun la secretariat sau se trimit electronic la adresa secretariat.enviro@ubbcluj.ro,  și va fi confirmată primirea. 

În cazul în care nu va fi confirmat primirea mesajului, vă rugăm să contactați telefonic Secretariatul la numărul de telefon: 0264 307030