Calitatea, sănătatea și securitatea mediului

Calitatea, sănătatea și securitatea mediului

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN ÎNVĂȚĂMÂNTRESPONSABIL MASTER

Specializare nouă!*

Mai multe informații vor fi disponibile despre specializare în curând.

 

* admitere pentru anul universitar 2024 -2025, se organizează sub rezerva obținerii avizelor necesare și a publicării specializării în Hotărârea de Guvern specifică

Admitere Masterat

Informațiile vor fi publicate în curând!

Informațiile vor fi publicate în curând!

Informațiile vor fi publicate în curând!