Școala Doctorală Știința Mediului

Școala Doctorală Știința Mediului

Școala Doctorală gestionează și problemele de cercetare ale facultății în cooperare cu unitățile de cercetare interne acreditate la nivel de Universitate.

Conducătorii de doctorat în Domeniul Știința Mediului

Prof. dr. Călin BACIU

Email: calin.baciu@ubbcluj.ro

Domenii de interes

 • Emisii naturale de gaze cu efect de seră
 • Geochimia fluidelor

Prof. dr. Alida GABOR

Email: alida.gabor@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Datare și dozimetrie prin luminescenţa stimulată optic şi rezonanţă electronica paramagnetică
 • Radioactivitatea mediului

Conf. dr. Delia GLIGOR

Email: delia.gligor@ubbcluj.ro

 Domenii de interes:

 • Senzori/biosenzori electrochimici pentru controlul poluării mediului
 • Monitorizarea poluanţilor chimici din probe de apa, sol şi vegetaţie

Prof. asoc. dr. Eugen GURZĂU

Domenii de interes:

 • Influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii
 • Toxicologie aplicată la mediu.

Prof. dr. ing. Alexandru Ozunu

Email: alexandru.ozunu@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Evaluarea riscului si managementul dezastrelor
 • Hazarduri naturale, tehnologice şi NATECH

Prof. dr. Dumitru RISTOIU

Email: dumitru.ristoiu@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Metode şi tehnici analitice pentru monitorizare şi controlul mediului
 • Energii regenerabile şi schimbări climatic

Conf. dr. Simion-Mihail BELDEAN – GALEA

Email: simion.beldean@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Evaluarea prevalenței și a comportamentului în mediu a unor poluanți emergenți prin tehnici cromatografice moderne și cuplate / Assessment of the prevalence and environmental behavior of emerging pollutants by modern and hyphenated chromatographic techniques
 • Epidemiologia bazată pe ape uzate/ Wastewater base epidemiology (WBE)

Consiliul școlii doctorale

 1. Prof. dr. Călin Baciu
 2. Conf. dr. Delia Gligor
 3. Prof. dr. Tiberiu Rusu
 4. Stud. Drd. Valeria Pop (Bob)

 

Secretariat

secretar sef: Simona LUCACEL

Email: simona.lucacel@ubbcluj.ro

 

Studenți doctoranzi aflați în stagiul normal de studiu

 

REGULAMENTE SI ALTE DOCUMENTE NECESARE