Școala Doctorală Știința Mediului

Școala Doctorală Știința Mediului

Școala doctorală Știința Mediului

Școala Doctorală gestionează și problemele de cercetare ale facultății în cooperare cu unitățile de cercetare interne acreditate la nivel de Universitate.

Conducătorii de doctoratConsiliul școlii doctorale Regulamente Susțineri publice Institutul de studii doctoraleOrarFise discipline

Conducătorii de doctorat în Domeniul Știința Mediului

 

Prof. dr. Călin BACIU

Email: calin.baciu@ubbcluj.ro

Domenii de interes

 • Emisii naturale de gaze cu efect de seră
 • Geochimia fluidelor

Prof. dr. Alida GABOR

Email: alida.gabor@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Datare și dozimetrie prin luminescenţa stimulată optic şi rezonanţă electronica paramagnetică
 • Radioactivitatea mediului
Gligor Delia

Conf. dr. Delia GLIGOR

Email: delia.gligor@ubbcluj.ro

 Domenii de interes:

 • Senzori/biosenzori electrochimici pentru controlul poluării mediului
 • Monitorizarea poluanţilor chimici din probe de apa, sol şi vegetaţie

Prof. asoc. dr. Eugen GURZĂU

Emaileugen.gurzau@ubbcluj.ro,  egurzau@ehc.ro

Domenii de interes:

 • Influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii
 • Toxicologie aplicată la mediu.

Prof. dr. ing. Alexandru OZUNU

Email: alexandru.ozunu@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Evaluarea riscului si managementul dezastrelor
 • Hazarduri naturale, tehnologice şi NATECH

Prof. dr. Dumitru RISTOIU

Email: dumitru.ristoiu@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Metode şi tehnici analitice pentru monitorizare şi controlul mediului
 • Energii regenerabile şi schimbări climatic
Beldean_Simion

Conf. dr. Simion-Mihail BELDEAN-GALEA

Email: simion.beldean@ubbcluj.ro

Domenii de interes:

 • Evaluarea prevalenței și a comportamentului în mediu a unor poluanți emergenți prin tehnici cromatografice moderne și cuplate
 • Epidemiologia bazată pe ape uzate

Studenți doctoranzi în cadrul Școlii doctorale Știința Mediului , în anul universitar 2023-2024

Candidaturi eligibile depuse la Școala doctorala Știința Mediului – Candidaturi pentru Consiliu, candidatură director, candidatură la invitația Consiliului Școlii Doctorale

 

Candidaturi eligibile depuse la Școala doctorala Știința Mediului pentru membu în  Consiliu Școlii doctorale, turul al -II-lea

Consiliul școlii doctorale

 1. Prof. dr. Călin Baciu
 2. Prof, dr. Alida-Iulia Gabor
 3. Conf. dr. Delia Gligor
 4. Prof. dr. Tiberiu Rusu
 5. Stud. Drd. Valeria Pop (Bob)

 

Secretariat

secretar sef: Simona LUCACEL

Email: simona.lucacel@ubbcluj.ro