Proiect TIC4UBB: se pot depune cereri pentru laptopuri

Proiect TIC4UBB: se pot depune cereri pentru laptopuri

Se pot depune în continuare cereri pentru laptopurile din cadrul proiectului TIC4UBB

Despre proiectul TIC4UBB:

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul TIC4UBB, ID 144800. Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • (1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
  • (2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional in semestrul curent (sem I 2022-2023)
Înscriere în grupul țintă:

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui:

Dacă numărul laptop-urilor va fi mai mic decât numărul solicitanților eligibili va exista un proces de selecție conform Procedurii de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop și Procedurii de Selecție Grup Țintă din cadrul proiectului TIC4UBB.

Menționăm că laptopurile vi se dau în folosință pe perioada în care îndepliniți cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus.

 

Lista cu studenții care beneficiază de Laptop TIC4UBB