Ingineria Mediului

Ce inseamnă ingineria mediului? Ingineria mediului reprezintă acel domeniu de studiu care se concentrează pe protejarea mediului înconjurător, prin reducerea poluării şi a cantităţii de deşeuri, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Ce veți face? Veți aplica principii inginereşti şi ştiinţifice în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

Fișa disciplinelorTUTORI

Îndrumători de an

 Anul de studiu Indrumător Tutore
I Conf. dr. Delia Gligor

delia.gligor@ubbcluj.ro

 

Drd. Mereuță Alexandru

mereutalexandru90@gmail.com

 

II  Lect.dr. Manciula Dorin

dorin.mancilau@ubbcluj.ro

 

Asist.dr. Bizău Maria

marialucia.bizau@ubbcluj.ro

 

III Sef. lucrari dr. Dan Costin

dan.costin@ubbcluj.ro

 

 Lector.dr. Ajtai Nicolae

nicolae.ajtai@ubbcluj.ro

 

IV  Conf.dr. Radu Mihaiescu

radu.mihaiescu@ubbcluj.ro

CS III dr. Horatiu Stefanie

horatiu.stefanie@gmail.com

Anunțuri FSIM

Evenimente recente