Specializări licență

Specializări licență

ȘTIINȚA MEDIULUIMANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIUINGINERIA MEDIULUI

 

CE FACE UN SPECIALIST ÎN PROBLEME DE MEDIU CARE A TERMINAT SPECIALIZAREA ȘTIINȚA MEDIULUI?

Contribuie la managementul de mediu pentru a susține procesul decizional prin analiza, evaluarea și planificarea acțiunilor de mediu și de conservare a biodiversității.

CE VEI ÎNVĂȚA PE PARCURSUL ANILOR DE STUDIU?

Vei aborda problemele actuale ale mediului înconjurător precum și modalitățile concrete de investigare a stării și calității acestuia. Astfel, vei dobândi cunoștințe și abilități legate de identificarea, analiza, evaluarea și planificarea aspectelor de mediu. Toate acestea te vor sprijini în cariera ta profesională sau activitatea antreprenorială legată de reglementarea, elaborarea și implementarea studiilor de protecție și de conservare a mediului și biodiversității.

Despre planul de învățământ și discipline - linia română

Despre planul de învățământ și discipline - linia maghiară

CE COMPETENȚE VEI AVEA LA FINALIZAREA STUDIILOR?

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a identifica și analiza problemele de mediu
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru protecția mediului, printre care implementarea și coordonarea sistemelor de management, planificare și protecție a mediului sau evaluarea, monitorizarea și controlul impactului antropic asupra mediului.
Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Ecolog;
 • Consilier ecolog;
 • Analist de mediu;
 • Specialist în domeniul protecției mediului;
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.
Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

 

CE FACE UN SPECIALIST ÎN PROBLEME DE MEDIU CARE A TERMINAT SPECIALIZAREA MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU?

Acest specialist are atât cunoștințe fundamentale din domeniul știința mediului, cât și cunoștințe despre discipline specifice pentru managementul și auditul de mediu, fiind astfel capabil să stabilească, să implementeze și să îmbunătățească sisteme de management din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.

CE VEI ÎNVĂȚA PE PARCURSUL ANILOR DE STUDIU?

Fiind prima specializare de acest gen din țară, îți va deschide noi ferestre de oportunitate la nivel antreprenorial și pe piața forței de muncă. Vei învăța atât noțiunile fundamentale specifice domeniului cât și aspecte pragmatice privind conducerea departamentelor și a proiectelor de mediu, coordonarea sistemelor de management, realizarea auditurilor și luarea deciziilor de ordin tehnic, economic și legislativ.

Despre planul de învățământ și discipline

CE COMPETENȚE VEI AVEA LA FINALIZAREA STUDIILOR?

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a identifica și analiza problemele de mediu.
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru a implementa sau a îmbunătăți continuu sistemele de management din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, printre care menținerea și auditarea acestor sisteme și evaluarea, monitorizarea și controlul aspectelor de mediu și a impacturilor antropice asupra mediului.
Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Auditor/evaluator sisteme de management de mediu;
 • Auditor/evaluator sisteme de management de securitate;
 • Inspector de specialitate ecolog;
 • Specialist în domeniul protecției mediului.
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.
Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

 

CU CE SE OCUPĂ INGINERUL DE MEDIU?

Un inginer de mediu se concentrează pe protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării și a cantității de deșeuri, precum și pe îmbunătățirea calității apei, aerului și a solului.

CE VEI ÎNVĂȚA PE PARCURSUL ANILOR DE STUDIU?

Vei învăța să aplici principii inginerești pentru a proteja atât mediul înconjurător cât și sănătatea umană. Vei dobândi cunoștințe specifice privind analiza factorilor de mediu, gestionarea resurselor naturale și managementul deșeurilor, astfel încât după absolvire vei putea realiza o gamă variată de servicii pentru protecția mediului și gestionarea riscurilor de mediu cu scopul de a preveni, controla sau remedia efectele negative ale acestora.

Despre planul de învățământ și discipline

CE COMPETENȚE VEI AVEA LA FINALIZAREA STUDIILOR?

 • Să realizezi consultanță și studii de mediu pentru a analiza și gestiona riscurile de mediu și pentru a propune soluții pentru prevenirea, controlul și remedierea efectelor negative ale acestora, în scopul protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.
 • Să efectuezi audituri și inspecții de mediu pentru a identifica probleme de mediu prin efectuarea măsurătorilor diverșilor parametri cu ajutorul echipamentelor speciale.
 • Să realizezi o gamă variată de servicii pentru protecția și remedierea mediului, printre care elaborarea și implementarea procedurilor de management al deșeurilor, a strategiilor de remediere a siturilor contaminate, a politicilor de mediu.
Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Inginer tehnolog în protecția mediului;
 • Inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare;
 • Inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu;
 • Inginer în domeniul protecției mediului
 • + Profesor în învățământul gimnazial, dacă optezi să urmezi modulul pedagogic.
Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.