Știința Mediului – linia maghiară

Știința Mediului – linia maghiară

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI DE AN

Misiunea programului vizează cunoașterea aprofundată inter- și transdisciplinară a mediului înconjurător. Programul are ca are ca obiectiv major formarea specialiștilor cu următoarele competențe:

  • cercetare teoretică și aplicată în domeniul protecției mediului,
  • conceptualizarea sistemelor complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității
  • capacitatea de a implementa legislația de mediu și de a atenua conflictele de mediu.

KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAK

A hallgatók felkészítését és szakképzését, szakmailag jól felkészült oktatók biztosítják, akik egy jól megalapozott tanrendet követnek annak érdekében, hogy a környezet tanulmányozása terén jó szakembereket képezzenek.

A tanrendben előforduló tantárgyak komplex és kiegészítő jellegűek, mint például ökológia és biodiverzitás, geológia és hidrogeológia, statisztika és geoinformatika, környezeti fizika és radioaktivitás, kémia és ökotoxikológia, geomorfológia és talajtan, kockázatelemzés és menedzsment, környezeti jog és politika, alternatív energiaforrások, hulladékgazdálkodás stb. Mindezen tantárgyak tanulmányozása lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók kibővítsek a már jól megalapozott tudáskörüket, úgy elméleti, mint gyakorlati szinten.

LABORATÓRIUMOK

A kar laboratóriumaiban végzett kísérletek, felmérések, kiértékelések kiegészítik az előadásokon elhangzott információkat

TEREPGYAKORLATOK

A terepgyakorlatokon a hallgatóknak lehetősége adódig még több szakmai tapasztalatot gyűjteniük és az addig elsajátított tudásaikat gyakorlatban is alkalmazniuk.

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK

A Környezetvédelmi Hivatalok, a Környezetvédelmi Őrségek, a Polgármesteri Hivatalok, a különböző vállalatok, ipari létesítmények Környezetvédelemi szakosztályai és a a civil szervezetek biztosíthatnak állas lehetőséget karunk végzőseinek.
Alapképzés után a végzősök tovább folytathatják tanulmányaikat a mesteri fokozaton.

 Anul de studiu Îndrumători
III Conf. dr. Tibor Hartel, email: rudolf.hartel@ubbcluj.ro