Criterii de selecție

Criterii de selecție

Criteriile de admitere, pentru toate specializările, nivel master:

  • interviu bazat pe un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice cu o pondere de 50%

Pentru specializările în limba română interviul va fi în limba română, iar pentru specializarea în limba engleză, interviul va fi în limba engleză;

  • media examenului de licență cu o pondere 50%.

 

Toate informațiile privind admiterea, nivel master, se găsesc pe site-ul facultății :

Pentru limba română:http:// https://enviro.ubbcluj.ro/admitere_fsim_2021/

Pentru limba engleză: https://enviro.ubbcluj.ro/en/admission_2021/

 

Informațiile se pot obtine și telefonic la numărul: 0264 307030 sau prin email la adresa: enviro@ubbcluj.ro