Gestiunea și Protecția Mediului(GPM)

Gestiunea și Protecția Mediului(GPM)

De ce să alegi specializarea de master Gestiunea și protecția mediului?

Ești îngrijorat de calitatea componentelor majore ale mediului înconjurător? Ai dori să înveți cum poți realiza investigații de teren și cum poți utiliza tehnicile analitice de investigare a calității mediului și de management al ariilor naturale protejate? Atunci specializarea de master Gestiunea și protecția mediului este pentru tine.

Acest masterat în limba română în domeniul Știința Mediului este atractiv atât pentru absolvenții de licență în specializările de protecție a mediului, cât și pentru cei din domeniile înrudite, cum ar fi economia, sociologia, geografia, ecologia, ingineria mediului, biologia ș.a.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

Programul oferă posibilitatea să înveți și să aplici noi concepte, metodologii și tehnologii moderne ca instrumente pentru analiza și interpretarea datelor și informațiilor de mediu din surse și domenii științifice variate. De asemenea, vei cunoaște atât sistemele de management de mediu (SMM) care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea performanțelor economice, de mediu și competitivității organizației, cât și importanța și conținutul standardelor ISO 14001 și EMAS.

Pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei avea la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta te vor pregăti:

  • Să realizezi studii complexe de gestiune și protecție a mediului valorificând instrumentele de gestiune a riscurilor și hazardurilor de mediu și de protecție a resurselor energetice, apei, aerului, biodiversității, solurilor, deșeurilor în context teritorial.  
  • Să gestionezi problemele de mediu la nivel organizaţional și instituțional prin oferirea atât a unor soluții durabile, cât și a unora profesionale specifice proiectelor de mediu.  
  • Să elaborezi studii de evaluare a impactului asupra mediului, atât prin aplicarea metodelor și tehnicilor actuale de analiză și evaluare a mediului, cât și prin interpretarea corelațiilor între activitățile umane și efectele lor asupra mediului prin analiza de date și informații de mediu specifice.

Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

  • Expert ecolog;
  • Specialist arii protejate,
  • Specialiști în domeniul protecției mediului.

De asemenea, poți opta să continui studiile, prin forma de doctorat, în țară, chiar la facultatea noastră, în cadrul Școlii doctorale în Știința mediului, sau în străinătate.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Mai multe informațiiFișe discipline, plan învățământ etc.