Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului (ERSM)

Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului (ERSM)

De ce să alegi specializarea de master Evaluarea riscului și securitatea mediului?

Ai dori să înveți cum să analizezi, evaluezi și să gestionezi diferite tipuri de riscuri, hazarduri și impacturi antropice asupra mediului, societății și economiei? Atunci specializarea de master Evaluarea riscului și securitatea mediului este pentru tine.

Acest masterat în limba română în domeniul Știința Mediului este atractiv atât pentru absolvenții de licență în specializările de protecție a mediului cât și pentru cei din domeniile înrudite, cum ar fi economia, sociologia, geografia, ecologia, ingineria mediului, biologia ș.a.

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

Programul oferă în mod deosebit posibilitatea să înveți să aplici analiza riscului ca instrument sistematic pentru a identifica atât diferitele tipuri de risc, cât și tipurile de intervenție posibile. De asemenea, la absolvire vei fi capabil să propui și să implementezi măsuri de reducere a riscului prin metode de prevenire sau cel puțin de limitare a efectelor negative asupra populației și a mediului înconjurător.

Pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Ce competențe vei avea la finalizarea studiilor și cum te vor ajuta acestea în viitor?

Competențele profesionale pe care le vei dezvolta te vor pregăti:

  • Să oferi consiliere atât privind sistemele de management al securității și riscului de mediu, cât și cu privire la prevenirea poluării și accidentelor industriale majore: vei dobândi cunoștințe teoretice și practice în utilizarea metodelor și tehnicilor de analiză a riscurilor de mediu, care te vor ajuta să propui măsuri tehnice pentru reducerea riscului. De asemenea, vei dobândi cunoștințe privind implementarea sistemului de management al securității în contextul Directivei Seveso și vei dezvolta abilități pentru a utiliza programe software specifice evaluării riscului de mediu, agreate la nivel internațional.  
  • Să efectuezi evaluări de mediu ale amplasamentelor pe baza informațiilor obținute de la operatorul industrial și din rezultatele analizelor de mediu pentru a identifica impactul asupra mediului și soluțiile potențiale în conformitate cu legislația de mediu.  
  • Să dezvolți strategii de remediere a factorilor de mediu în funcție de impactul și riscurile specifice identificate.

 Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

  • Specialist în managementul riscului;
  • Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice;
  • Specialist în management și remediere situri contaminate;
  • Specialiști în domeniul protecției mediului.

De asemenea, poți opta să continui studiile, prin forma de doctorat, în ţară, chiar la facultatea noastră, în cadrul Şcolii doctorale în Ştiinţa mediului, sau în străinătate.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Mai multe informațiiFișe discipline, plan învățământ etc.